Velkommen til Velkommen til Johs. J. Syltern as
Velkommen til Johs. J. Syltern as
Aktiviteter Maskinpark Lektere Referanser Jobbsøker? Orange godbiter Datterselskap Kontakt oss
Oppdatert 28. april 2016
Velkommen til våre nettsider!

Vi er et entreprenørfirma med 110 ansatte.

Vi er spesialisert på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, vegarbeid og havnearbeid.

Johs. J. Syltern as ble etablert i 1949. Administrasjonen ligger i Åfjord på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag.
Firmaet er familie-eid.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 i de aktuelle fagområdene.
I 2015 hadde virksomheten en
omsetning på ca 330 mill. kr.

Les mer om våre aktiviteter...

Utsikt fra adkomstvegen i Einarsdalen
Vi bygger adkomstveger for Fosen Vind i Roan. Her har vi utsikt mot Brandsfjorden fra traséen i Einarsdalen.
Aktuelt:

Vi søker gravemaskinførere
Til oppdrag i Midt-Norge. Les mer...

April-16: Trafo-tomter for Statnett
Statnett har innstilt oss til kontrakt på fire trafo-
tomter. Bygging av adkomstveg og tomt for
Hofstad stasjon i Roan starter etter ferien.

Mars-16: Adkomstveger for Fosen Vind
Den første anleggskontrakten for Fosen Vind
er tildelt oss. Bygging av adkomstveger til
Roan vindpark starter etter påske.

Oktober-15: Turbiner på Skomakerfjellet
Vi har levert adkomstveg, kabling og fundament
for fire 3,3 MW vindmøller i Roan. Se bilder...


Copyright Johs. J. Syltern as 2016

Johs. J. Syltern as

Stordalsvegen 4

7170 Åfjord

Tlf: 72 53 53 00

firmapost@syltern.no

CE-merket pukk   Innlogging ansatte