Velkommen til Velkommen til Johs. J. Syltern as
Velkommen til Johs. J. Syltern as
Aktiviteter Maskinpark Lektere Referanser Jobbsøker? Orange godbiter Datterselskap Kontakt oss
Oppdatert 26. august 2016
Velkommen til våre nettsider!

Vi er et entreprenørfirma med 115 ansatte.

Vi er spesialisert på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, vegarbeid og havnearbeid.

Johs. J. Syltern as ble etablert i 1949. Administrasjonen ligger i Åfjord på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag.
Firmaet er familie-eid.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 i de aktuelle fagområdene.
I 2015 hadde virksomheten en
omsetning på ca 330 mill. kr.

Les mer om våre referanser...

Fv 715 på lettfylling og mur ved Osavatnet
Etter mindre enn 4 døgn med stengt Fv 715, kunne vi åpne ved Osavatnet fredag morgen. Bløte masser er gravd vekk, og vegen
går nå over armert fylling av skumglass bak en mur av betongblokker. Arbeidslagene feiret god framdrift med pizza torsdag kveld.
Aktuelt:

Vi søker gravemaskinførere
Til oppdrag i Midt-Norge. Les mer...

Juni-16: Adkomstveg for Fosen Vind
Vi har fått en ny anleggskontrakt for Fosen Vind.
Adkomstveg til Storheia vindpark er påbegynt.

Mai-16: Trafo-tomter for Statnett
Vi har skrevet kontrakt med Statnett for fire
trafotomter. Bygging av adkomstveg og tomt
for Hofstad stasjon i Roan er i gang.

Mars-16: Adkomstveger for Fosen Vind
Den første anleggskontrakten for Fosen Vind
er tildelt oss. Bygging av adkomstveger til
Roan vindpark skal ferdigstilles i oktober.

Oktober-15: Turbiner på Skomakerfjellet
Vi har levert adkomstveg, kabling og fundament
for fire 3,3 MW vindmøller i Roan. Se bilder...


Copyright Johs. J. Syltern as 2016

Johs. J. Syltern as

Stordalsvegen 4

7170 Åfjord

Tlf: 72 53 53 00

firmapost@syltern.no

CE-merket pukk   Innlogging ansatte