Velkommen til Velkommen til Johs. J. Syltern as
Velkommen til Johs. J. Syltern as
Aktiviteter Maskinpark Lektere Referanser Jobbsøker? Orange godbiter Datterselskap Kontakt oss
Oppdatert 15. juni 2016
Velkommen til våre nettsider!

Vi er et entreprenørfirma med 110 ansatte.

Vi er spesialisert på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, vegarbeid og havnearbeid.

Johs. J. Syltern as ble etablert i 1949. Administrasjonen ligger i Åfjord på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag.
Firmaet er familie-eid.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 i de aktuelle fagområdene.
I 2015 hadde virksomheten en
omsetning på ca 330 mill. kr.

Les mer om våre aktiviteter...

Frakt av Bell B50 med M-B 3363
Det kreves plass når dumperen Bell B50 skal ut i trafikken. M-B 3363 frakter den fra Fv 714 i Snillfjord til vegbygging for Roan vindpark.
Aktuelt:

Vi søker gravemaskinførere
Til oppdrag i Midt-Norge. Les mer...

Mai-16: Trafo-tomter for Statnett
Vi har skrevet kontrakt med Statnett for fire
trafotomter. Bygging av adkomstveg og tomt
for Hofstad stasjon i Roan starter i sommer.

Mars-16: Adkomstveger for Fosen Vind
Den første anleggskontrakten for Fosen Vind
er tildelt oss. Bygging av adkomstveger til
Roan vindpark starter etter påske.

Oktober-15: Turbiner på Skomakerfjellet
Vi har levert adkomstveg, kabling og fundament
for fire 3,3 MW vindmøller i Roan. Se bilder...


Copyright Johs. J. Syltern as 2016

Johs. J. Syltern as

Stordalsvegen 4

7170 Åfjord

Tlf: 72 53 53 00

firmapost@syltern.no

CE-merket pukk   Innlogging ansatte