Velkommen til Velkommen til Johs. J. Syltern as
Velkommen til Johs. J. Syltern as
Aktiviteter Maskinpark Lektere Referanser Jobbsøker? Orange godbiter Datterselskap Kontakt oss
Oppdatert 22. november 2016
Velkommen til våre nettsider!

Vi er et entreprenørfirma med 120 ansatte.

Vi er spesialisert på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, vegarbeid og havnearbeid.

Johs. J. Syltern as ble etablert i 1949. Administrasjonen ligger i Åfjord på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag.
Firmaet er familie-eid.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3 i de aktuelle fagområdene.
I 2015 hadde virksomheten en
omsetning på ca 330 mill. kr.

Les mer om våre referanser...

Innkjøring av stein og utkjøring av myr Hofstad stasjon
Planering av tomta for Hofstad transformatorstasjon er i sluttfasen. Her foregår utlegging av stein og utkjøring av myr.
Aktuelt:

November-16: Vi kjøper 10 dumpere
Vi investerer i 10 nye Bell B40E Comfort Ride.
Vi har kjørt Bell siden 2005. Les artikkel...

September-16: Infrastruktur i Roan vindpark
Fosen Vind DA har gitt oss i oppgave å bygge
infrastruktur i Roan vindpark. Hovedelementer:
50 km veger med kabler, 71 turbinfundamenter
og kranplasser, 2 trafobygg og 1 servicebygg.

Juni-16: Adkomstveg for Fosen Vind
Vi har fått en ny kontrakt for Fosen Vind.
Adkomstveg til Storheia vindpark er påbegynt.

Mai-16: Trafo-tomter for Statnett
Vi har skrevet kontrakt med Statnett for fire
trafotomter. Bygging av adkomstveg og tomt
for Hofstad stasjon i Roan er i gang.


Copyright Johs. J. Syltern as 2016

Johs. J. Syltern as

Stordalsvegen 4

7170 Åfjord

Tlf: 72 53 53 00

firmapost@syltern.no

CE-merket pukk   Innlogging ansatte